Jakttider för de vanligaste vilda djuren.

Tiderna innehåller ofta restrektioner. Jakt undviks också när det är för varmt väder. För kompletta jakttider se på www.jagareforbundet.se

Jakttider i Skåne för 2013/2014

Vildsvin 16apr-15feb
Älg 14okt-31jan
Dovhjort 1sep-28 feb
Kronhjort 16aug-31jan
Rådjur 1okt-31jan
Fasan 1okt-31jan
Vildand 21aug-31dec
Vildgås 11aug-31dec
Duva 1sep-28feb
Hare 1sep-15feb